De gemiddelde conversie bij telefonische acquisitie, of koude acquisitie, kan sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de branche, het product of de dienst, de kwaliteit van het belbestand, de vaardigheid van de beller en de strategie of aanpak die wordt gebruikt.

Over het algemeen kunnen conversiepercentages bij koude telefonische acquisitie relatief laag zijn in vergelijking met andere vormen van acquisitie of marketing. Volgens sommige bronnen en studies ligt het gemiddelde conversiepercentage voor het maken van een afspraak via koude telefonische acquisitie laag. Echter, met een zeer gericht en goed gekwalificeerd belbestand en getrainde bellers kunnen  organisaties conversiepercentages halen die hoog zijn.

Het is hierbij belangrijk te weten, dat het niet alleen gaat om de conversieratio, maar ook om de kwaliteit van de afspraken. Kwalitatief hoogwaardige afspraken hebben een grotere kans om uiteindelijk te leiden tot een verkoop of andere gewenste uitkomst.

Daarnaast, zoals bij elke verkoop- of marketinginspanning, is het essentieel om regelmatig de aanpak te evalueren en indien nodig aan te passen om de effectiviteit te verbeteren.

Het antwoord op de vraag, wat de gemiddelde conversie is bij telefonische acquisitie, moeten we je dus eigenlijk schuldig blijven, door de veelheid aan variabelen.
Wil je hulp bij een goed belscript, of plan van aanpak voor telefonische acquisitie, of wil je hulp bij het trainen van je medewerkers op dit gebied? Plan een vrijblijvende afspraak, we delen graag kennis.

 

#acquisitie #telefonischeacquisitie #koudeacquisitie