Cold Calling

Acquisitie betekent niets meer of minder dan het werven van klanten. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren. Een veel gezien voorbeeld is het bedenken van creatieve marketingcampagnes, ook wordt er veel gebruik gemaakt van ‘cold calling’ en normale acquisitie. Veel organisaties doen dit, maar de aanloop van nieuwe klanten blijft vaak uit. Het opstarten van enkel een campagne zonder verdere opvolging is zonde van de investering die u heeft gedaan. Wij kunnen u ondersteunen in de opvolging van zo’n campagne. Ook kunnen we personeel ondersteunen met trainingen.

Cold calling

‘Cold calling’ of koude acquisitie is het in contact komen met potentiële klanten. Het gaat hierbij om particulieren of bedrijven waar nog niet eerder contact mee is geweest door uw bedrijf. Vaak wordt koude acquisitie als lastig of moeilijk beschouwd door organisaties. Daarom is New Business Matters er om dit voor u te doen. New Business Matters is namelijk gespecialiseerd in koude acquisitie en kan in samenwerking met u, deze taak op zich nemen en voor gerichte afspraken zorgen.

New Business Matters doet dit in samenwerking met u. U weet namelijk zelf het meeste van uw product of dienst af. Samen kijken wij naar de USP’s van uw organisatie en van uw product of dienst, zodat de potentiële klant direct de belangrijkste informatie kan ontvangen aan de telefoon.

Telefonische acquisitie

New Business Matters werkt door middel van telefonische acquisitie, dat betekent dat wij voor u telefonisch contact leggen met potentiële klanten. Dit wordt gedaan aan de hand van bellijsten die u, naar aanleiding van bijvoorbeeld een marketing- of e-mailcampagne, kunt samenstellen. Op deze manier wordt online (e-mailcampagne) en offline (telemarketing) marketing samengevoegd. Met deze bellijsten gaan wij aan de slag.

Wij bellen uw potentiële klanten namens uw bedrijf om te zien of zij interesse hebben in het product of de dienst die uw bedrijf aanbiedt. Dit doen wij op een professionele, praktische en daadkrachtige manier, waarbij wij aan de hand van de USP’s (Unique Selling Points) duidelijk maken wat het bedrijf doet. Zo laten we duidelijk zien op welke manier de potentiële klant hier profijt van heeft. Als er vervolgens interesse is, plannen wij een afspraak in voor een vrijblijvende kennismaking met uw bedrijf.