Plan van aanpak

Plan van aanpak
Net zoals bij zovele zaken, is een goede voorbereiding, het halve werk! Telefonische acquisitie zonder een gedegen plan van aanpak, is gedoemd te mislukken, dat geldt ook voor ons!

Potentiële klanten die van onze diensten gebruik wensen te maken, nemen we mee in een stappenplan van acties, zodat we goed beslagen ten ijs komen, maar vooral dat u als klant weet, waar u aan toe bent.

Stap 1:
We houden een eerste klantengesprek, waarbij vooral de volgende onderwerpen de revue passeren:

  • Inventarisatie van het business model. Welke dienst wordt er geleverd, of welk product wordt er verkocht en op welke manier, of volgens welke methode?
  • Wat is het onderscheidend vermogen van de klant? Wat doet dit bedrijf anders dan andere bedrijven in dezelfde branche?
  • Wat zijn de uitdagingen en/of pijnpunten. Waar loopt het bedrijf tegenaan? Wat kan er beter?

Stap 2:
Vanuit de kennis die we uit dit gesprek opdoen, volgt een strategisch plan van aanpak. Hierin bepalen we wat we gaan doen, hoe we dit gaan doen, hoeveel uren gaan we inzetten en het allerbelangrijkste: wat willen we bereiken met onze inzet?

Stap 3:
We maken, op basis van jarenlange ervaring, een inschatting van de benodigde uren. Bijkomend voordeel is nog, dat we met veel CRM systemen bekend zijn. We kunnen onze bevindingen en resultaten dus meteen in uw eigen systeem kwijt. Hierdoor heeft u meteen inzicht in de verrichte werkzaamheden.

Stap 4:
Gedurende de opdracht ontvangt u van ons regelmatig een update. Ook bespreken we in een sparsessie of er iets dient te worden aangepast. Misschien is er bij u iets veranderd, of is ons tijdens het bellen iets opgevallen? Door hier snel op in te spelen, blijft de kwaliteit van onze dienstverlening hoog en lopen we nooit achter de feiten aan.

Stap 5:
Als de klus is afgerond, volgt er een eindevaluatie. Hoe is de samenwerking bevallen? Zijn er nog zaken ter verbetering? We blijven graag leren en staan altijd open voor feedback!

Tot slot
New Business Matters zorgt voor kwalitatief hoogwaardige leads. Wij “bellen niet om het bellen”. We zijn een middelgroot belbureau, maar dat vinden we een voordeel. Onze aanpak is persoonlijk, onze reactiesnelheid is hoog, de lijnen zijn kort en we zijn flexibel.